Banner conflits

Manieren van conflictoplossing

Manieren van conflictoplossing

We beoordelen stelselmatig welke de beste manier is om de geschillen op te lossen die ons worden voorgelegd en we raden slechts aan om een rechtsvordering in te stellen wanneer daadwerkelijk blijkt dat dit de beste weg is in het betrokken geval.

 

Een rechtsvordering is immers niet de enige manier om een conflict op te lossen, ondanks een bestaand vooroordeel dat helaas nog al te vaak wordt meegegeven door sommige specialisten in het recht.

 

In werkelijkheid beschikken de partijen over verschillende mogelijkheden om hun probleem op te lossen: onderhandelingen, bemiddeling en arbitrage laten vaak toe om tot snellere en meer bevredigende resultaten te komen dan dewelke men met een klassiek proces kan behalen. We hebben dan ook specifieke competenties ontwikkeld in deze alternatieve manieren van conflictoplossing en staan onze cliënten bij in deze processen.

 

Tot slot verlenen we ook advies aan onze cliënten in het kader van het voorkomen van geschillen : anticiperen op een mogelijke geschilsituatie om het geschil te voorkomen is ongetwijfeld de beste houding die men kan aannemen.

Footer NL