Banner travail

 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Ons kantoor levert zowel aan werkgevers, als aan werknemers bijstand tijdens de verschillende fasen in de levensduur van de arbeidsovereenkomst, d.i. vanaf de totstandkoming, over de uitvoering tot de verbreking ervan. We treden ook op na het beëindigen van de arbeidsrelatie indien de werknemer de verbintenissen niet in acht neemt die voortbestaan nadat de overeenkomst is beëindigd (oneerlijke mededinging, afwerving van personeel of klanten, inbreuk op een concurrentiebeding of een confidentialiteitsbeding, niet in acht nemen van een bepaling van afstand van intellectuele rechten, enzovoort).

 

We geven advies aan werkgevers zodat hun activiteiten niet in strijd zijn met de arbeidsreglementering. We staan hen ook bij ter gelegenheid van sociale inspecties en verdedigen hen desgevallend voor de strafrechtbanken.

 

We helpen onze cliënten eveneens bij collectieve ontslagen en bedrijfssluitingen, en dit in elke fase van deze delicate en moeilijke processen.

 

Ons kantoor levert advies, zoekt naar minnelijke oplossingen (meer bepaald gebruikmakend van bemiddeling) en levert bijstand in het kader van geschillenprocedures.

Footer NL